Välkommen till bostadsrättsföreningen Balen 3. Här på hemsidan hittar du den viktigaste informationen om föreningen och fastigheten.

När du blir medlem i bostadsrättsföreningen Balen 3 är det viktigt att du registrerar dig som användare på balen3.se. Då får du fortlöpande nyheter från styrelsen via mejlen och riskerar inte att missa viktig information, som du ofta är skyldig att agera på. En del av innehållet på hemsidan kan också bara nås av registrerade användare.

Skapa användarkonto på balen3.se

Om du har några frågor om föreningen, ditt boende, har idéer alternativt vill engagera dig i styrelsen är du alltid välkommen att höra av dig:

Vi hoppas att du ska trivas i föreningen och att du vill bidra till vår gemensamma boendemiljö!

Så fungerar bostadsrätter

Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från att bo i exempelvis en hyresrätt. Bostadsrättsföreningar bygger på att man köper en andel i föreningen och blir delägare i allt den äger. Med ägarskapet följer också rätten att disponera en lägenhet (bostadsrätt). Bostadsrätten kan sedan fritt säljas vidare om och när medlemmen önskar det.

I en bostadsrättsförening betalar medlemmarna gemensamt för föreningens kostnader för drift och underhåll via månadsavgiften. Varje medlem ansvar dock själv för det inre underhållet och utrustningen av den egna lägenheten. Gränsen mellan föreningen och medlemmens ansvar är reglerad i föreningens stadgar. 

Medlemmarna tillsätter själva sin styrelse. Styrelsen i Brf Balen 3 arbetar ideellt och på sin fritid. Alla medlemmar är dock en del av föreningen och skötseln av fasigheten ligger därför i allas intresse. Dels för den allmänna trivseln, men även för att det i längden är ekonomiskt och att vi håller uppe värdet på våra bostadsrätter. 

Att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kräver styrelsens medgivande enligt bostadsrättslagen och är tillåten under vissa förutsättningar. Brf Balen 3 följer hyresnämndens praxis och tar ut en avgift på 10 procent av prisbasbeloppet på årsbasis enligt stadgarna. Ansökan måste göras till styrelsen med en blankett:

Dokument & Mallar

Om fastigheten

Ekonomi, städning och fastighetsskötsel är utlagda på leverantörer till Brf Balen 3. I avgiften ingår även värme, vatten, vindsförråd samt internet via nätverksuttaget i lägenheten som levereras av Ownit. Vår leverantör av kabel-tv är Telenor. Försäkring av bostadsrätten tecknar dock medlemmen själv. 

Bostadsrättsföreningen Balen 3 har antagit en brandskyddspolicy och jobbar systematiskt med brandskyddsarbetet. De viktigaste punkterna är:

·      Brandfarliga varor får inte förvaras i gemensamma utrymmen och i vindsförråd

·      Gemensamma utrymmen ska hållas fria från personliga ägodelar och brännbart material

·      Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen

·      Kolgrillar, gasolgrillar och gasolvärmare får inte användas på balkongerna.

Brandskyddspolicy

Brandfarliga varor

Mer information om fastigheten:

Tvättstugan

Vindsförråd

Skyltar på dörrar och postfack

Parkering av fordon

Sopor och matavfall

Föreningens stadgar 

Som medlem har du skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen om att följa stadgarna. Därför är det viktigt du läser igenom dem när du flyttar in så att du känner till dem. Den som bryter mot stadgarna kan i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.

När det gäller renoveringar och ombyggnation så får du enligt föreningens stadgar (paragraf 12) inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan att kontakta styrelsen.

Stadgar

Renoveringar och ombyggnation

Samlingspunkter för medlemmarna

På våren har vi vår årliga föreningsstämma då vi lyfter större frågor om föreningen. Vi samlar även medlemmarna till en städdag då vi gemensamt gör fint i och utanför fastigheten inför sommaren. Vi avslutar med att umgås och ha det trevligt.

Vårstädning

Visa hänsyn

Om du ska ha fest eller utföra störande arbeten, sätt upp lappar i god tid i trapphuset. Tala om var och när, så att de grannar som eventuellt blir störda kan kontakta dig. Mellan kl 23-07 tar vi särskild hänsyn till varandra genom att inte hålla hög ljudnivå.

Uppförande och respekt:

Visa respekt för dina grannar så kommer du få respekt tillbaka. I vissa fall kan det bli problem om grannar inte förhåller sig till policy och till och med lagstadgat uppförande. Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt på bostadsrätten. Det gäller till exempel om du:

 • Inte betalar din avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar din lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.
 • Stadgar för bostadsrättsföreningen upprättas i enlighet med bostadsrättslagen.

Annat som är bra att veta:

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar