Om du ska renovera eller bygga om i din lägenhet så att det innebär en väsentlig förändring måste du enligt föreningens stadgar (paragraf 12) kontakta styrelsen. 

Detta för att undvika problem med vattenledningar, elstammar, gas, element eller annat i lägenheten som påverkar hela fastigheten. Bifoga en skiss på det du vill göra.

Kontakta även styrelsen om du behöver stänga av vattnet i samband med renovering så att vi kan meddela övriga medlemmar om detta.

Bärande väggar

Vissa väggar är bärande och får inte rivas hur som helst. Därför måste du lämna in underlag för den här typen av förändringar där någon tar ansvar för ombyggnationen, vanligtvis en statiker.

I värsta fall måste du återställa en ombyggnation om detta inte säkerställs.

Byte av gasspis

Om du ska göra åtgärder som involverar gassystemet, till exempel byte av spis, så måste en behörig tekniker anlitas. Mer information om detta kan du hitta hos Stockholm Gas:

Stockholm Gas: Viktigt vid byte av gasutrustning 

Tillåtna fläktar

Fastighetens ventilationssystem bygger på självdrag och därför får ingen köksfläkt anslutas till detta. Det är endast tillåtet att ha en kolfiberfläkt utan koppling till någon av husets ventilationskanaler. 

Vid Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som utförs vart femte år undersöks om fastighetens ventilationssystem håller måttet. Elektriska fläktar som kopplats till ventilationssystemet kommer då att få en anmärkning och måste plockas bort. Detta på grund av att de utgör en brandfara och påverkar fastighetens ventilationssystem negativt.