Förvara dina sopor inne i lägenheten om du inte kan slänga dem direkt. Det ser inte så trevligt ut med sopor i trapphuset och det påverkar även brandskyddet negativt.

I trädgården finns en station för brännbara hushållssopor och återvinning av matavfall. Det finns regler för vad som får slängas i hushållssoporna och hur du ska sortera matavfall. Sopor och avfall får inte förvaras i trapphus - främst för den allmänna trevnaden, men också på grund av brandskyddet. 

Sortering av matavfall

Det finns ett kärl för återvinning av matavfall som samlas in för att omvandlas till biogas och biogödsel. Det hittar du längst till vänster i sopstationen. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark.

För detta ändamål ska särskilda papperspåsar användas som distribueras årligen till föreningen av Stockholms stad. De hittar du i utrymmet längst in till vänster i källarutrymmet. Det är viktigt att du använder de avsedda matavfallspåsarna. Plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får därför inte användas. Här kan du läsa mer om hur sorteringen av matavfall går till: 

Stockholms stad: Att sortera matavfall

Återvinning av förpackningar

I området finns flera återvinningsstationer för insamlingar av förpackningar, bland annat i korsningen Stagneliusvägen/Messeniusgatan och på Hjalmar Söderbergs väg 14 i närheten av Coop. Här lämnar du dina glas- plast- och pappersförpackningar. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen: Hitta din återvinningsstation

Grovsopor forslas bort

Grovsopor får inte slängas i de vanliga soporna för då får vi betala böter. De får inte heller ställas i allmänna utrymmen utan ska förvaras i vindsförråd eller slängas på närmaste återvinningsstation.

Stockholms stad: Hitta din närmaste återvinningsstation

I samband med vårstädningen i maj hyr vi en container där de som hjälper till och städar våra gemensamma utrymmen får lägga sina grovsopor i. Då rensar vi också bort tillhörigheter som förvaras utanför vindsförråden.

När det gäller julgranar kommunicerar Stockholms stad särskilda uppsamlingsplatser kring varje årsskifte dit man forslar sin gran när julen ska städas ut.