Som medlem har du skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgarna. Därför är det viktigt att läsa igenom dem noggrant vid tillträde i föreningen och se till att du känner till dem.

Den som bryter mot stadgar kan i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar

Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom beslut på föreningsstämma. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan genom att lämna in en motion till årsstämman föreslå ändring av stadgarna. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen.

Föreningens stadgar 2019 (pdf)