Det finns ett vindsutrymme till varje lägenhet. De hittar du längst upp i huset och den elektroniska nyckeln som går till källaren och tvättstugan fungerar även till vindsdörren. 

Det finns begränsningar för vad du får förvara i ditt vindsförråd. Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Hit hör till exempel gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit. Dessa brandfarliga varor får du inte förvara i ditt vindsförråd.

Regler för brandfarliga varor

Lägg inte heller någonting utanför det egna utrymmet av brand- och utrymningsskäl. Vid vårstädningen kommer vi att kasta saker som lämnats på vinden utanför förråden.