Ekonomi, pantsättning samt övriga ärenden hanteras av förvaltaren Simpleko. Se telefon och kontaktperson längst ner i tabellen.  

Adress
Frödingsvägen 2, 112 56 Stockholm

I avgiften ingår
Värme, vatten, vindsförråd och internet

Hur har avgiften varit de senaste två åren?
Höjning 15 procent, i januari 2006. Inga planerade avgiftshöjningar.

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning?
Nej

Eventuell överlåtelseavgift
1 208 kr. Debiteras köpare. 

Eventuell pantsättningsavgift
483 kr. Debiteras köpare.

Godkänns juridisk person?
Nej

Eventuellt hembud?
Nej

Äkta eller oäkta förening?
Äkta förening

Äger föreningen marken? 
Ja

Är det ok med delat ägande?
Ja, men vi ser gärna att det är max två ägare.

Fastighetens byggår
1932

När förvärvade föreningen fastigheten?
1995

Byte av stammar/renovering  
1998: Stammar kök
2003: Stammar bad
2008: Elstammar
2012: Godkänd radonmätning, stamspolning
2015: Stamspolning. Uteplats i trädgården
2017: Godkänd OVK-besiktning. ADB Fastighetsservice hanterar förvaltning av huset. Monterat säkerhet på tak för att kunna utföra snöskottning.
2018: Mindre översyn av tak, bland annat bytt ut kantplåt samt kompletterat takpannor.
2019: Brandskyddsåtgärder, bland annat installation av utrustning och brandskyddstätning. Underhåll gassystem.
2020: Stamspolning. Uppgradering inpasseringssystem. Förnyad Energideklaration.

2022: Fönsterrenovering (yttre, klar). Byte av 1 tvättmaskin.

Är fasaden putsad?
Ja

Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten?
Kolfilterfläkt

Vad är det för uppvärmning i fastigheten?
Fjärrvärme

Antal lägenheter i föreningen?
31 st, varav 1 hyresrätt.

Hyresgäster
1 st

Planeras försäljning av någon hyresrätt?
Inte f.n.

Antal lokaler i föreningen
2 st

Har föreningen tillgång till några garageplatser?
Nej

Har föreningen tillgång till några parkeringsplatser?
Nej

Finns kabel-TV?  
Vi är uppkopplade till Telenors kabelnät. Tala med Telenor för mer information.

Finns internetuppkoppling?
Ja, 100Mbit via nätverksuttag i lägenhet. Leverantör Ownit. Ingår i avgiften.

Finns det bygglov för balkonger?
Balkonger finns på gårdssidan. Bygglov för balkonger på framsidan får en arbetsgrupp arbeta fram, just nu finns ingen grupp.

Gemensamma utrymmen
Tvättstuga, torkrum, cykelrum, gräsmatta med uteplats samt cykelställ

Antal huskroppar i föreningen?
1 st

Antal portar i föreningen
1 st

Storlek på hyresrätterna?
Mest ettor och tvåor.

Storlek på uthyrda lokaler?
Ca 220 kvm

Hur tas beslut om medlemskap?
Kreditbedömning

Frekvens på styrelsemöten?
Varje månad, eller vid behov

Hur ser styrelsen på andrahandsuthyrning? 
Hyresnämndens praxis följs. Årlig avgift på 10 procent av prisbasbeloppet tas ut enligt stadgarna.

Hur snabbt kan vi få medlemskapet beviljat?
Snarast möjligt. 

Vart skickas in- och utträdesansökningarna, samt registrering av panter?
Kontakta Simpleko, se kontaktuppgifter nedan. 

Har föreningen egna blanketter för ansökan om medlemskap?
Nej, kontakta Simpleko.

Trappstädning och fastighetsskötsel
Görs av externa leverantörer.

Ekonomiförvaltning samt mäklarkontakt  
Ekonomi: Gordana Stjepanovic, Simpleko:  
Ekonomisk fastighetsförvaltning, övrigt:
Postadress, Simpleko: Box 307, 751 05 Uppsala

Balen 3 Organisationsnummer:
716421-8468

Föreningens årsredovisningar och stadgar

Årsredovisningar
Stadgar

Galleri