Nyheter

Senarelagd föreningsstämma med anledning av covid-19

Som traditionen bjuder brukar vi ha vår årliga föreningsstämma i slutet av maj, men på grund av spridningen av covid-19 har vi fått rådet att samlas så sent som möjligt. Den kommer därför att hållas den 11 juni kl 19. 

Enligt lagen måste stämman hållas före utgången av juni månad och det väntas ingen ändring från lagstiftarens sida på den punkten. 

Om det är fint väder kommer vi att hålla stämman i föreningens trädgård. Annars hålls stämman under vanliga former eftersom lokalen (Café Russin) är tillräckligt stor så att vi ska kunna sprida ut oss. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar enligt ny lagstiftning som riksdagen tagit beslut om. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år.

Senast den 10 maj ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen:

2) Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Malin Boqvist:

 

Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman. 

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3