Nyheter

Information inför Årsstämma

Den årliga föreningsstämman börjar närma sig, och detta år är det beslutat att den kommer hållas den 27e Maj

Om det är fint väder kommer vi likt i fjol att hålla stämman i föreningens trädgård där vi bjuder på fika, men vi förhåller oss givetvis till Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner. Om restriktionerna ej tillåter en sådan sammankomst, eller om vädret är för dåligt, kommer stämman att genomföras digitalt via Google Meet. Styrelsen återkommer med uppdaterad information närmare stämman. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år, men valberedningen kommer presentera ett förslag om arvode till styrelsemedlemmarna.

Senast den 25e April ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen: 

2) Föreningen söker fler som är intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet! Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Malin Boqvist: 

 Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman. 

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3