Nyheter

Årsredovisningen för 2020 publicerad

Nu har föreningens bokslut för 2020 färdigställts av vår ekonomiska förvaltare Simpleko och årsredovisningen har även granskats av en extern revisor. 

Inför årsstämman den 27 maj kan ni ta del av årsredovisningen här: 

Årsredovisning Brf Balen 3 2020

Tidigare årsredovisningar

Inom kort kommer vi att skicka ut en kallelse för stämman, som kommer att genomföras digitalt.

Vi hoppas såklart att så många som möjligt kan delta.