Nyheter

Resultat från OVK-besiktning

Hej grannar!

Vi har för ett tag sedan genomfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i vår bostadsrättsförening. Resultaten från besiktningen har nu kommit och visar att det finns vissa förbättringsområden när det gäller ventilationen i våra lägenheter, och resultatet är för ett par lägenheter ej godkänt. Det är av yttersta vikt att vi alla arbetar tillsammans för att säkerställa en sund och effektiv ventilation i våra bostäder. Nedan finner ni en sammanfattning av de viktigaste punkterna från OVK-besiktningen som vi önskar att ni alla kikar igenom för att säkra att ni har en hälsosam ventilation och luft i era lägenheter.

För de lägenheter som inte har blivit godkända i besiktningen och har krav på åtgärder kommer separat info till era brevlådor (under kvällen idag 19/11). Alltså betyder detta att ni som inte har fått detta i er brevlåda har en godkänd besiktning och nedan sammanfattning är endast en lathund för egenkontroll av lägenheten.

  • Spaltventiler i fönster: Under besiktningen konstaterades att i vissa lägenheter var spaltventilerna i fönstren i stängt läge. Dessa ventiler var även fastmålade, vilket förhindrade att de kunde öppnas. För att förbättra tilluften i era lägenheter behöver ni kontrollera era spaltventiler och se till att de är öppna. Varje lägenhet måste ha minst två fungerande spaltventiler för till- och frånluft. Om det saknas spaltventiler i fönster eller balkongdörrar, bör tilluften ökas genom att installera en ytterligare ventil eller genom att avlägsna tätningslisterna i överkanten av fönsterbågen i rum där spaltventilerna saknas (notera dock att detta kan påverka mängden drag från väder och vind in i lägenheten). Se nedan bild för förklaring hur man kollar om ventilen är i öppet eller stängt läge. I exemplet har ventilationshålen för ventilen hamnat i en position som inte matchar med positionen för fönstrets ventilationshål. Vid behov, lossa på skruvarna och skjut ventilen till rätt läge.

  • Tilluft i sovrum och vardagsrum: För en effektiv ventilation måste alla sovrum och vardagsrum ha tilluft. Köket är undantaget från detta krav. Vissa lägenheter har omvandlats så att köket nu fungerar som en sovalkov. I dessa fall måste tilluften säkerställas, antingen genom fönster eller via väggventiler (så kallade skafferiventiler).
  • Frånluft i vardagsrum eller kök: För vissa lägenheter var frånluftsventilen i stängt läge, vänligen säkerställ att ventilen är öppen. Utan frånluft fungerar tilluft dåligt. Se nedan bild för förklaring. Skjut reglaget till höger för att öppna ventilen.

Vi rekommenderar alltså att ni, även om ni har godkänt resultat, följer följande steg för att förbättra ventilationen i era lägenheter:

  • Kontrollera era spaltventiler i fönster och se till att de är öppna (enligt ovan bild under första punkten).
  • Säkerställ att det finns tilluft i sovrum och vardagsrum enligt kraven.
  • Om ni har omvandlat ert kök till en sovalkov, se till att tilluften är tillräcklig genom fönster eller väggventiler.

Det är viktigt att notera att en god ventilation bidrar till bättre inomhusluftkvalitet, bättre hälsa och trivsel i våra bostäder. Genom att följa dessa åtgärder kan vi tillsammans säkerställa en hälsosam och bekväm boendemiljö för oss alla.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att genomföra åtgärderna, är ni välkomna att kontakta styrelsen ()

Vill även hälsa ett stort tack för ert samarbete och hjälp med att genomföra denna OVK-besiktning!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Falk

Styrelsen Balen 3