Nyheter

Hej grannar!

Vi har för ett tag sedan genomfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i vår bostadsrättsförening. Resultaten från besiktningen har nu kommit och visar att det finns vissa förbättringsområden när det gäller ventilationen i våra lägenheter, och resultatet är för ett par lägenheter ej godkänt. Det är av yttersta vikt att vi alla arbetar tillsammans för att säkerställa en sund och effektiv ventilation i våra bostäder. Nedan finner ni en sammanfattning av de viktigaste punkterna från OVK-besiktningen som vi önskar att ni alla kikar igenom för att säkra att ni har en hälsosam ventilation och luft i era lägenheter.

För de lägenheter som inte har blivit godkända i besiktningen och har krav på åtgärder kommer separat info till era brevlådor (under kvällen idag 19/11). Alltså betyder detta att ni som inte har fått detta i er brevlåda har en godkänd besiktning och nedan sammanfattning är endast en lathund för egenkontroll av lägenheten.

  • Spaltventiler i fönster: Under besiktningen konstaterades att i vissa lägenheter var spaltventilerna i fönstren i stängt läge. Dessa ventiler var även fastmålade, vilket förhindrade att de kunde öppnas. För att förbättra tilluften i era lägenheter behöver ni kontrollera era spaltventiler och se till att de är öppna. Varje lägenhet måste ha minst två fungerande spaltventiler för till- och frånluft. Om det saknas spaltventiler i fönster eller balkongdörrar, bör tilluften ökas genom att installera en ytterligare ventil eller genom att avlägsna tätningslisterna i överkanten av fönsterbågen i rum där spaltventilerna saknas (notera dock att detta kan påverka mängden drag från väder och vind in i lägenheten). Se nedan bild för förklaring hur man kollar om ventilen är i öppet eller stängt läge. I exemplet har ventilationshålen för ventilen hamnat i en position som inte matchar med positionen för fönstrets ventilationshål. Vid behov, lossa på skruvarna och skjut ventilen till rätt läge.

  • Tilluft i sovrum och vardagsrum: För en effektiv ventilation måste alla sovrum och vardagsrum ha tilluft. Köket är undantaget från detta krav. Vissa lägenheter har omvandlats så att köket nu fungerar som en sovalkov. I dessa fall måste tilluften säkerställas, antingen genom fönster eller via väggventiler (så kallade skafferiventiler).
  • Frånluft i vardagsrum eller kök: För vissa lägenheter var frånluftsventilen i stängt läge, vänligen säkerställ att ventilen är öppen. Utan frånluft fungerar tilluft dåligt. Se nedan bild för förklaring. Skjut reglaget till höger för att öppna ventilen.

Vi rekommenderar alltså att ni, även om ni har godkänt resultat, följer följande steg för att förbättra ventilationen i era lägenheter:

  • Kontrollera era spaltventiler i fönster och se till att de är öppna (enligt ovan bild under första punkten).
  • Säkerställ att det finns tilluft i sovrum och vardagsrum enligt kraven.
  • Om ni har omvandlat ert kök till en sovalkov, se till att tilluften är tillräcklig genom fönster eller väggventiler.

Det är viktigt att notera att en god ventilation bidrar till bättre inomhusluftkvalitet, bättre hälsa och trivsel i våra bostäder. Genom att följa dessa åtgärder kan vi tillsammans säkerställa en hälsosam och bekväm boendemiljö för oss alla.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att genomföra åtgärderna, är ni välkomna att kontakta styrelsen ()

Vill även hälsa ett stort tack för ert samarbete och hjälp med att genomföra denna OVK-besiktning!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Falk

Styrelsen Balen 3

Hej! 

Som ni märker så löper arbetet med uppfräschning av trapphus och källarutrymmen på och i början av nästa vecka kommer tvättstugan att målas om. Det kommer därför inte gå att komma åt tvättstugan under måndag och tisdag 20-21 november. Vänligen boka tvättider senare i veckan. Från och med onsdag kommer ni åt tvättstugan som vanligt! 

Styrelsen 

Hej!

Som ni märker rullar trapphusuppfräschningen på och bl.a. har målarna samlat ihop alla dörrmattor på resp. våningsplan. Jag ber er ta hand om era resp. mattor så de inte försvinner under renoveringens gång. Det har också kommit önskemål om att hålla trapphuset fritt från sådana mattor,  pga såväl brandskyddsskäl som städningsskäl. Ni är förstås fria att behålla mattorna på insidan lägenheten. 

Återkom till mig om det skulle vara frågor kring detta. 

Jag passar också på att uppmana er att återkomma om ni fortsatt vill ha en tidningshållare vid er dörr. Hittills har önskemål från Johanna och Maud inkommit. Nya beställs kring månadsskiftet så välkommen att höra av er innan dess om ni också behöver en tidningshållare. 

 

Mvh 

Linn, Styrelsen

Hej! 

Med start den 2 oktober kommer den planerade uppfräschningen av källaren och trapphuset inledas. Firman börjar med trapphuset för målning av väggar, tak och dörrar. De har lovat att det ska gå fint att röra sig i hela trapphuset under tiden och senast vid månadsskiftet november beräknas trapphuset vara klart. Vi kommer att ta bort tidningshållarna i samband med målning. Mejla till  om du vill behålla en. 

Det går bra att mejla frågor till styrelsemedlem också. 

Mvh 

styrelsen 

Viktig information om kommande OVK-besiktning 5/10

Hej,

Vi har lämnat information kring detta i era brevlådor, men här kommer en vänlig påminnelse om vår kommande OVK-besiktning nu på torsdag i nästa vecka. Om vi inte får tillgång till samtliga lägenheter kommer vi inte kunna genomföra detta med godkänt resultat, vilket vi är enligt lag skyldiga att göra.

Besiktningen är planerad att genomföras för samtliga lägenheter och lokaler i vår förening. Denna besiktning är avgörande för att säkerställa att vårt ventilationssystem fungerar optimalt och uppfyller gällande krav och normer. Besiktningen kommer att utföras av en kvalificerad och certifierad besiktningsman från Vasa-Bygg.

Datum: Torsdag den 5 oktober

Tid: Kl. 09:00 - 12:00

För er som inte kan vara hemma under besiktningstiden, ber vi er vänligen att lämna märkta nycklar i ett kuvert till vår samordnare Johanna från styrelsen.

Samordnare: Johanna Falk, 076 017 86 76

Besiktningsman: Ilmo Kekkinen, 070 786 58 04

Vi ber er att respektera detta viktiga tillfälle och samarbeta för att säkerställa att vår förening uppfyller de nödvändiga kraven för ventilationssystemet. Er medverkan är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att trivas och bo i en sund och trygg bostadsmiljö.

Tack på förhand för er samarbetsvillighet och förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen