Nyheter

Viktig information om kommande OVK-besiktning 5/10

Hej,

Vi har lämnat information kring detta i era brevlådor, men här kommer en vänlig påminnelse om vår kommande OVK-besiktning nu på torsdag i nästa vecka. Om vi inte får tillgång till samtliga lägenheter kommer vi inte kunna genomföra detta med godkänt resultat, vilket vi är enligt lag skyldiga att göra.

Besiktningen är planerad att genomföras för samtliga lägenheter och lokaler i vår förening. Denna besiktning är avgörande för att säkerställa att vårt ventilationssystem fungerar optimalt och uppfyller gällande krav och normer. Besiktningen kommer att utföras av en kvalificerad och certifierad besiktningsman från Vasa-Bygg.

Datum: Torsdag den 5 oktober

Tid: Kl. 09:00 - 12:00

För er som inte kan vara hemma under besiktningstiden, ber vi er vänligen att lämna märkta nycklar i ett kuvert till vår samordnare Johanna från styrelsen.

Samordnare: Johanna Falk, 076 017 86 76

Besiktningsman: Ilmo Kekkinen, 070 786 58 04

Vi ber er att respektera detta viktiga tillfälle och samarbeta för att säkerställa att vår förening uppfyller de nödvändiga kraven för ventilationssystemet. Er medverkan är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att trivas och bo i en sund och trygg bostadsmiljö.

Tack på förhand för er samarbetsvillighet och förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Hej alla boende,

Som de flesta av er kanske har sett så sker det en köksrenovering i Kents lägenhet på översta våningen. För att slutföra arbetet och göra de sista detaljerna så behöver vattnet i byggnaden stängas av imorgon (11.e Juli) mellan 11 - 13:00. 

Skulle det uppstå några problem, eller ifall ni har några frågor så får ni vänligen kontakta Kent, så kan han vara behjälplig. Lappar i byggnaden kommer också att sättas upp.

 

Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta kan skapa, och hoppas ni kan vara tålmodiga. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Balen 3

Inbjudan till Årsstämma 2023

Den årliga föreningsstämman börjar närma sig, och detta år är det beslutat att den kommer hållas den 25 Maj kl 18:30.

Om det är fint väder kommer vi att hålla stämman i föreningens trädgård där vi bjuder på fika. Om vädret är för dåligt kan vi hitta en lösning för att genomföra stämman digitalt via Google Meet eller liknande. Styrelsen återkommer med uppdaterad information närmare stämman. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Agenda och styrelse

Vi kommer att behandla föreningens bokslut/årsredovisning för 2022 och välja en ny styrelse. Vi behöver kontinuerligt fylla på med nya styrelsemedlemmar så att inte alla har suttit ungefär lika länge och därmed riskerar att sluta samtidigt. En Brf måste ha en styrelse för att inte likvideras. Vi letar därför efter fler boende som är intresserade av att engagera sig i vår gemensamma boendemiljö och säkerställa att vår förening kan bestå. Vi är en liten förening så arbetsbördan är rimlig. Om du är intresserad är det inte för sent att höra av dig till valberedningen före stämman, Elsa Melander:

Årsredovisningen hittar du här:

https://balen3.se/foreningen/arsredovisningar

Det har inkommit en motion rörande att upprusta tvättstugan. Utöver detta gäller den ordinarie dagordningen för årsstämma i Balen 3 som finns i föreningens stadgar. Se dagordning nedan.

Varmt välkomna, 

Styrelsen i Brf Balen 3

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. val av stämordförande.
 4. Anmälan av stämmordförarens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställt av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av Revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
 11. beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 §. - Inkommen motion med önskemål om renovering av tvättstugan och planerad trapphusrenovering.
 1. Övrigt

Hej!

Vi vill tacka er för ert fantastiska engagemang på städdagen, vilken förening vi har!

För att vi ska få behålla vår nya grill sommaren ut (och många fler därtill), så behöver vi tyvärr låsa fast den efter användning.

Tills vi har löst ett kodlås kommer en nyckel att finnas på anslagstavlan. Vänligen lås grillen efter användning och häng tillbaka nyckeln på anslagstavlan igen.

Bästa hälsningar,

Styrelsen

Nu när våren äntligen är här är det dags att göra vår förening redo för härliga sommarkvällar framöver. Därför vill vi bjuda in er till vår gemensamma städdag den 10/5 kl. 18:00.

Under städdagen kommer vi att gå igenom fastighetens invändiga ytskikt, vår innergård och vindsförråd. Vi kommer också att förbereda uteplatsen och trädgårdsmöblerna för att göra det till en mysig plats att umgås på under sommaren. Se till att ta hand om era saker innan städdagen, då allt utanför vindsförråden kommer att slängas.

Efter städdagen kommer vi att bjuda på något att dricka och äta för de som vill ha. Detta är också ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar lite bättre och umgås tillsammans.

Om du inte kan delta under städdagen men fortfarande vill hjälpa till, så går det bra att höra av sig till styrelsen och bli tilldelad en arbetsuppgift vid en tidigare tidpunkt.

Vi ser fram emot att ha en trevlig städdag tillsammans!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen