Nyheter

Nu har föreningen en ny och mer uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något för oss boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn som i mobilen eller i läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Äntligen kan vi sortera matavfall! Plocka på er ett startkit nere i trappen: en broschyr, korg med tillhörande skruvar (om man vill hänga upp den) och en bunt med avfallspåsar.

Tunnan står till i luckan till vänster om de två tunnorna för hushållssopor. (Tidigare tidningsåtervinning). Tänk på att tunnan är betydligt mindre än de andra så se till att ni verkligen slänger påsen i tunnan innanför luckan!

Den närmaste tiden kommer vi att fokusera på brandskyddsarbetet i fastigheten, vilket innebär information till er medlemmar samt att en del åtgärder kommer att vidtas i huset. Arbetet har inletts av en brandskyddsinspektion i de gemensamma ytorna av fastigheten tillsammans med en konsult. Han kommer inom kort att avrapportera bristerna som upptäckts. Åtgärderna som berörs rör framför allt källarytan där bland annat en del brandskyddstätning behöver utföras.

Som första åtgärd har vi därför under städdagen rensat bort brandfarliga ämnen som förvarats i det gemensamma förrådet i källaren. Den som behöver tändvätska för exempelvis grillning på gården får fortsättningsvis förvara det i lägenheten. Vi kommer även att anta en brandskyddspolicy som delges er inom kort.

Med anledning av detta: Den som förvarar vinterdäck i källaren måste omgående flytta på dem. Annars kommer de att forslas bort.

Här finns en sammanställning från MSB på vilka föreskrifter som gäller för brandfarliga varor i flerbostadshus, som vi också kommunicerade i samband med städdagen. Gå därför igenom det ni förvarar i gemensamma utrymmen, framför allt vindsförråd, och flytta på sådant som strider mot reglerna. Det finns en länk till hela dokumentet där det bland annat finns tips på brandskyddsåtgärder för den egna lägenheten där varje medlem har ett enskilt ansvar. Sammanställningen kommer att publiceras på hemsidan och skickas till nya medlemmar när de flyttar in i huset.

/Styrelsen

Brandfarliga varor i flerbostadshus

Utdrag ur:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Brandsäkerhet i flerbostadshus

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i kommunen. Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen (ej inglasad). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett skåp. Nedan presenteras en sammanställning över MSB:s regler och rekommendationer om förvaring av brandfarlig vara i flerbostadshus. Ett alternativ kan vara att fastighetsägaren ställer i ordning ett särskilt förråd, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor. Då kan de boende ha brandfarliga vätskor och gasol där. Fastighetsägaren ansvarar för tillståndet för förrådet.

Förvaring av brandfarliga varor

Vindsförråd: Ingen förvaring får ske.

Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas eller vätska.

Fristående gemensamhetsgarage: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas. Brandfarlig vätska i lös behållare, förutsatt att den är oåtkomlig för obehöriga.

Källarförråd: Ingen förvaring får ske.

Hobbylokal:* 5 liter acetylen. 1 gasolflaska P11. 25 liter brandfarlig vätska.

* Fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30.

Inför föreningsstämman nästa torsdag kl 19 på Kafé Russin finns nu årsredovisningen för 2018 publicerad på balen3.se. Gå gärna in och kika inför stämman eftersom vi bara kommer att printa upp ett fåtal blädderex. Den finns under Dokument/Årsredovisningar.

Inga motioner har inkommit, vilket innebär att dagordningen är oförändrad och alltså densamma som ni har fått utskickad tidigare.

Väl mött!

/Styrelsen

Vi kommer att hålla årsstämma i föreningen den 23 maj kl 19.00 på Cafe Russin, Rålambsvägen 42.

Handlingar till årsstämman kommer i början av nästa vecka i era brevlådor, men i stadgarna som finns på balen3.se framgår hur årsstämmans dagordning ser ut.

Välkomna!

 

/Styrelsen