Nyheter

Till boende i Balen 3.

Efter att jouren besökt vår fastighet så har det framkommit att problemet in lägger på vår förening. 

Tyvärr är det Stockholm stad som har en vattenläcka, och därmed så har vi ingen progrnos på när problemet är löst.

För mer information vänligen håll er uppdaterade på: https://www.stockholmvattenochavfall.se/.

Vid ny information om ärendet, så publicerar styrelsen detta här.

Med Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nu på tisdag morgon (12/4) så uppdagades det att alla boende har lågt vattentryck i sina kranar. Orsaken till detta är ännu oklart, men

styrelsen har noterat detta och bokat jour-hantering av ärendet. Förhoppningsvis är ärendet hanterat idag, och problemet löst. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Batterierna i brandvarnarna i trappuppgången är slut och de ger ifrån sig ljud. Detta är anmält till vår tekniske förvaltare.

Då entréporten är inställd i läge 2 fungerar den automatiska dörröppningen. Om du behöver ställa upp dörren ska du ändra till läge 1 längst upp vid motorn (dörren ska då förbli i öppet läge) alt. läge 0. I läge 0 kan du haka fast dörren med haken vid golvet. Om dörren ställs upp med haken i läge 2 står den och slår och motorn kan skadas eller armen till motorn hoppar ur. Då behöver en låssmed tillkallas och det uppstår en kostnad för föreningen. Glöm därför inte att ställa om enligt ovanstående och sen ändra tillbaka när du är klar.

Mvh

Styrelsen

Måndag 21 mars står fönsterfirman på entréplan mellan 07.00-07.30 och du kan hämta dina utlånade nycklar.

Vänligen försök prioritera att hämta nycklarna enligt ovan men skulle det inte funka kan du plinga på hos Johan Patriksson på kvällen samma dag så finns nyckeln att hämta där (också på entréplan). Därefter kontaktar du .

Mvh

Styrelsen

 

 

Då det har inkommit en del frågor rörande nycklar kopplat till den pågående renoveringen så kommer här en uppdatering. 

Det planerade arbetet var planerat att vara avklarat för en tid sedan. Men givet problem och skador som uppkommit under arbetet så har vi inte kunnat avsluta ärendet enligt den tilltänkta tidsplanen. Detta innebär att vi nu är inne i den sista fasen av fönsterrenoveringen i föreningen, och enligt plan så skall allt vara åtgärdat till Onsdagen den 16/3. Därefter så kan vi förvänta att alla boende skall återfå sina nycklar som lånats ut till Fog & Fönster.  

Vi jobbar på att uppdatera de boende så gott vi kan, men då allt återlämnas när arbetet är avklarat, så inväntar vi slutgiltiga besked denna vecka. 

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen