Nyheter

Den 12/1 kl 8:00 kommer Samsons Rör för att göra en kontroll av de element i fastigheten som ev. har behov av service.

 

Om du ser ett behov av att något av dina element ska ses över, vänligen kontakta styrelsen per epost till

Kolla gärna innan om problemet med elementet kan lösas själv (finns många bra guider på exempelvis hur element kan luftas online).

 

Hälsningar,
Styrelsen Balen 3

Till alla boende Balen 3

 

Inför kommande fönsterrenovering behövs tillträde till er lägenhet torsdag 16/12 mellan kl. 07.15-15.30

Vi har en långsiktig plan för fastighetens underhåll för att byggnaden ska underhållas i rätt tid och på sikt skapa ett välmående hus att bo i. Det är därför dags för fönsterrenovering. Styrelsen har tagit in offerter och landat i ett avtal med Fönster & Fog, som även genomfört renovering på grannhuset för en tid sen. Detta är alltså en planerad åtgärd som kommer att genomföras på samtliga byggnadens fönster utvändigt. Fönsterrenoveringen är planerad att starta i vecka 3, 2022. Inför den görs en inventering av fönstren och du behöver därför släppa in dem i lägenheten nu på torsdag. Om du inte är hemma ska du lämna nycklarna till firman som står i entrén mellan 07.00-07.15. Vänligen märk upp nycklarna. Se ytterligare information som lagts i er brevlåda under förra veckan.


Vad omfattas av renoveringen?

Allt du kan röra på när fönstret är stängt inifrån lägenheten omattas inte av renoveringen. Innerfönstret är alltså stängt under hela processen. Men det kommer finnas möjlighet att beställa invändig renovering av den boende via en boendebeställning i samband med fönsterarbetet. Denna bekostar du själv. Exempel på tillägg är invändig målning av båge och karm hos respektive lägenhetsinnehavare.
Invändiga arbeten är ROT-berättigade.

Blir det kallt i lägenheten?

Då innerfönstret är stängt under hela processen, och väderskyddet, samt tätning sätts på utsidan, så ska värmen inte påverkas nämnvärt. Dock tillhandahåller företaget kupévärmare som kan lånas ut till boende ifall det är oväntat kallt utomhus.

Det har uppdagats att det förekommer problem med den högra tvättmaskinen i källarutrymmet. Problemet uppstår vid handtvättsprogram, vilket leder till att maskinen ej påbörjar nästa del av programmet utan hjälp av manuell handpåläggning. För att slutföra programmet i den högra maskinen så behöver användaren trycka på startknappen vid alla 5 moment. I övrigt så fungerar maskinen fint och kan användas som vanligt för övriga tvättprogram. 

 

Tillsvidare så rekommenderas den vänstra tvättmaskinen vid handtvätt. 

Torsdagen den 27 Maj kl 19.00 är det dags för årsstämma för oss i bostadsrättsföreningen Balen 3

På grund av omständigheterna med smittspridningen av covid-19 och begränsningarna för allmänna sammankomster så kommer stämman detta år att hållas digitalt via Google Meet. Anmälan för att delta görs genom att skicka ett e-mail till till styrelsen. Efter det kommer möteslänken att skickas ut inför stämman: 

Tid och plats: Kl 19.00 via Google Meet

Här hittar du föreningens årsredovisning för 2020:  

På stämman kommer två punkter att beröras utöver den standardiserade dagordningen. Dessa avser fönsterrenovering (informationspunkt) samt förfrågan om kostnadstillägg för underhåll av balkonger (motion från medlem). Valberedningen kommer även att lägga fram ett förslag om ett årligt arvode för styrelsen för bostadsrättsföreningen på ett prisbasbelopp (för närvarande 47 600 kr), varav ordföranden får 30 procent. 

Det finns möjlighet att delta på stämman via ombud och den personen behöver då mejla in en fullmakt alternativt lägga den i Teresia Dunérs postfack, inför stämman. Fullmakten hittar du här:    

Fullmakt ombud föreningsstämma

Varmt välkomna,  

Styrelsen för Brf Balen 3 

Dagordning årsstämma Brf Balen 3 

1) Stämmans öppnande

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår - Valberedningen presenterar nytt förslag.

14) Information gällande planer för fönsterrenovering

15) Motion gällande tilläggsavgift för underhåll av balkonger

16) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

17) Val av revisorer och revisorssuppleant 

18) Val av valberedning 

19) Stämmans avslutande. 

Nu har föreningens bokslut för 2020 färdigställts av vår ekonomiska förvaltare Simpleko och årsredovisningen har även granskats av en extern revisor. 

Inför årsstämman den 27 maj kan ni ta del av årsredovisningen här: 

Årsredovisning Brf Balen 3 2020

Tidigare årsredovisningar

Inom kort kommer vi att skicka ut en kallelse för stämman, som kommer att genomföras digitalt.

Vi hoppas såklart att så många som möjligt kan delta.