Nyheter

Torsdagen den 6 maj är det dags för vårstädning i föreningen. Vi går igenom fastighetens invändiga ytskikt samt vår innergård och vindsförråd men vi plockar också fram våra utemöbler för härliga sommarkvällar framöver! 

I samband med detta hyr vi en container där vi har möjlighet att slänga restavfall, metallskrot, trädgårdsavfall och trämaterial. Vi vill informera om att allt utanför vindsförråden kommer att slängas i samband med städdagen. Följande går inte att slänga i containern: elektronik, hushållssopor och farligt avfall så som färg, batterier, vitvaror mm.

Vi kommer sätta igång vid 17:30 och hålla på till ca 19:00. Efter att städningen är klar kommer det bjudas på något att dricka samt snacks för de som vill ha. 

Om du känner att du vill undvika denna samling pga rådande omständigheter och vill hjälpa till ändå, fast vid en tidigare tidpunkt, så går det bra att höra av sig till styrelsen och bli tilldelad en arbetsuppgift och då få tillgång till containern. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

 

Den årliga föreningsstämman börjar närma sig, och detta år är det beslutat att den kommer hållas den 27e Maj

Om det är fint väder kommer vi likt i fjol att hålla stämman i föreningens trädgård där vi bjuder på fika, men vi förhåller oss givetvis till Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner. Om restriktionerna ej tillåter en sådan sammankomst, eller om vädret är för dåligt, kommer stämman att genomföras digitalt via Google Meet. Styrelsen återkommer med uppdaterad information närmare stämman. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år, men valberedningen kommer presentera ett förslag om arvode till styrelsemedlemmarna.

Senast den 25e April ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen: 

2) Föreningen söker fler som är intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet! Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Malin Boqvist: 

 Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman. 

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3

Nu har det kommit påfyllning av påsar för sortering av matavfall. De kommer att ligga lätt åtkomliga i trapphuset i ett par dagar. Sedan förflyttas de till utrymmet längst in till vänster i källaren. 

Så går sortering av matavfall till 

I trädgården finns det ett kärl för återvinning av matavfall som samlas in för att omvandlas till biogas och biogödsel. Det hittar du längst till vänster i sopstationen. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Det är viktigt att du använder de avsedda matavfallspåsarna. Plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel. 

Här kan du läsa om vad du kan sortera som matavfall i papperspåsarna: 

Stockholms stad: Att sortera matavfall

Ny styrelseordförande och ledamot sökes

 

Styrelsen för Brf Balen 3 har drabbats av ett avhopp i samband med flytt, vilket innebär att vi står utan ordförande. En extrastämma kommer därför att hållas i slutet av februari för att välja in få en ny styrelseordförande och ledamot i styrelsen.

 

Att engagera sig i styrelsearbetet gör att du får större insikt och påverkan på vår gemensamma boendemiljö och du lär även känna några av dina grannar. Vi träffas ca 9 gånger per år, och den senaste tiden har våra styrelsemöten skett på Zoom. Inför förra årsstämman i juni var det ingen som anmälde intresse av att sitta i styrelsen. Detta är förstås inte hållbart i längden eftersom fastigheten och föreningen kräver vår gemensamma förvaltning. Brf Balen 3 har relativt hög omsättning på medlemmar och därför behöver alla överväga att bidra till styrelsearbetet vid någon tidpunkt. En bostadsrättsförening måste anmäla en ordförande till Bolagsverket. Vi har även tittat på att anlita en extern ordförande som kan sköta en del av styrelsens löpande uppgifter. En sådan lösning kräver dock en stadgeändring och kommer dessutom påverka föreningens budgeterade årliga vinst.  Vi kan informera mer om våra efterforskningar vid extrastämman och för- och nackdelar kan diskuteras.

 

Vill du göra en insats i styrelsen? Då här du av dig till Malin Boqvist som utgör vår valberedning senast den 10 januari:

 

Om du har frågor om styrelsearbetet, hör av dig till vår gruppmejl:

Hej!

Ett flertal personer är nyinflyttade i huset - välkomna!
Ikväll delades nya bokstäver till namnskyltarna ut. För er som inte var hemma finns bokstäverna i er tidningshållare intill dörren. 
Jag ber er lägga de gamla bokstäverna i påsen och lägga tillbaks i mitt postfack eller tidningshållare när ni bytt ut dem. 

Tack och välkomna till huset!

 Linn Berggren (lgh 1207)