Nyheter

Städdag torsdag den 19/5, kl 18.00 


Torsdagen den 19 maj är det dags för vårstädning i föreningen. Vi går igenom fastighetens invändiga ytskikt samt vår innergård och vindsförråd men vi gör också i ordning uteplatsen och trådgårdsmöblerna för härliga sommarkvällar framöver! 

I samband med detta kommer vi att ha möjlighet att slänga restavfall, trädgårdsavfall och trämaterial. (Exakt vad vi kan slänga kommer det mer information om innan städdagen). Vi vill informera om att allt utanför vindsförråden kommer att slängas i samband med städdagen. Följande kommer antagligen dock inte att kunna slängas i containern: elektronik, hushållssopor och farligt avfall så som färg, batterier, vitvaror mm. Men som sagt, mer info om detta inom kort.

Vi kommer sätta igång vid 18.00 och hålla på till ca 19:30-20.00, såklart beroende av hur mycket vi anser att det finns att göra och hur lång tid det tar. Efter att städningen är klar kommer det bjudas på något att dricka samt snacks för de som vill ha, vilket också är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar lite bättre. 

Om du redan nu vet att samtliga i ditt hushåll kommer att vara upptagna denna afton och därför inte kan närvara men vill hjälpa till ändå, fast vid en tidigare tidpunkt, så går det bra att höra av sig till styrelsen och bli tilldelad en arbetsuppgift. 

 

Vi ses i trädgården den 19:e!

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Den årliga föreningsstämman börjar närma sig, och detta år är det beslutat att den kommer hållas den 2a Juni

Om det är fint väder kommer vi att hålla stämman i föreningens trädgård där vi bjuder på fika. Om vädret är för dåligt kan vi hitta en lösning för att genomföra stämman digitalt via Google Meet eller liknande. Styrelsen återkommer med uppdaterad information närmare stämman. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut om ca 2 veckor. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år.

Senast den 20e Maj ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen: 

2) Föreningen söker fler som är intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet! Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Teresia Dunér:

 Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman:

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3

Då det inkommit vissa synpunkter på fönsterrenoveringen från en del boende, gör Fönster & Fog en slutlig genomgång av samtliga lägenheter. Se mer information i trapphuset samt den lapp som tidigare lagts i resp. lägenhets tidningsfack där du kan fylla i dina önskemål.

De gör detta följande dagar/tider (är du inte hemma och kan ta emot dem kan du lämna dina nycklar till dem 20 april mellan 07.00-07.30 alt. 12.00-12.30 21 april):

20 april kl 07.00-16.00

21 april 12.00-19.00

Mvh, 

Styrelsen

Till boende i Balen 3.

Efter att jouren besökt vår fastighet så har det framkommit att problemet in lägger på vår förening. 

Tyvärr är det Stockholm stad som har en vattenläcka, och därmed så har vi ingen progrnos på när problemet är löst.

För mer information vänligen håll er uppdaterade på: https://www.stockholmvattenochavfall.se/.

Vid ny information om ärendet, så publicerar styrelsen detta här.

Med Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nu på tisdag morgon (12/4) så uppdagades det att alla boende har lågt vattentryck i sina kranar. Orsaken till detta är ännu oklart, men

styrelsen har noterat detta och bokat jour-hantering av ärendet. Förhoppningsvis är ärendet hanterat idag, och problemet löst. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen