Nyheter

Nu har det kommit påfyllning av påsar för sortering av matavfall. De kommer att ligga lätt åtkomliga i trapphuset i ett par dagar. Sedan förflyttas de till utrymmet längst in till vänster i källaren. 

Så går sortering av matavfall till 

I trädgården finns det ett kärl för återvinning av matavfall som samlas in för att omvandlas till biogas och biogödsel. Det hittar du längst till vänster i sopstationen. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Det är viktigt att du använder de avsedda matavfallspåsarna. Plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel. 

Här kan du läsa om vad du kan sortera som matavfall i papperspåsarna: 

Stockholms stad: Att sortera matavfall

Ny styrelseordförande och ledamot sökes

 

Styrelsen för Brf Balen 3 har drabbats av ett avhopp i samband med flytt, vilket innebär att vi står utan ordförande. En extrastämma kommer därför att hållas i slutet av februari för att välja in få en ny styrelseordförande och ledamot i styrelsen.

 

Att engagera sig i styrelsearbetet gör att du får större insikt och påverkan på vår gemensamma boendemiljö och du lär även känna några av dina grannar. Vi träffas ca 9 gånger per år, och den senaste tiden har våra styrelsemöten skett på Zoom. Inför förra årsstämman i juni var det ingen som anmälde intresse av att sitta i styrelsen. Detta är förstås inte hållbart i längden eftersom fastigheten och föreningen kräver vår gemensamma förvaltning. Brf Balen 3 har relativt hög omsättning på medlemmar och därför behöver alla överväga att bidra till styrelsearbetet vid någon tidpunkt. En bostadsrättsförening måste anmäla en ordförande till Bolagsverket. Vi har även tittat på att anlita en extern ordförande som kan sköta en del av styrelsens löpande uppgifter. En sådan lösning kräver dock en stadgeändring och kommer dessutom påverka föreningens budgeterade årliga vinst.  Vi kan informera mer om våra efterforskningar vid extrastämman och för- och nackdelar kan diskuteras.

 

Vill du göra en insats i styrelsen? Då här du av dig till Malin Boqvist som utgör vår valberedning senast den 10 januari:

 

Om du har frågor om styrelsearbetet, hör av dig till vår gruppmejl:

Hej!

Ett flertal personer är nyinflyttade i huset - välkomna!
Ikväll delades nya bokstäver till namnskyltarna ut. För er som inte var hemma finns bokstäverna i er tidningshållare intill dörren. 
Jag ber er lägga de gamla bokstäverna i påsen och lägga tillbaks i mitt postfack eller tidningshållare när ni bytt ut dem. 

Tack och välkomna till huset!

 Linn Berggren (lgh 1207) 

 

Snart stundar adventstider och vi vill därför passa på och påminna om brandskyddet i fastigheten, men också i ditt eget hem. Om vi hjälps åt kan vi skydda oss bättre om olyckan skulle vara framme.

Bostadsrättsföreningen Balen 3 har antagit en brandskyddspolicy och jobbar systematiskt med brandskyddsarbetet. Det innebär bland annat att vår fastighetsförvaltare genomför löpande besiktningar av fastigheten och brandskyddsutrustningen. Bland annat har vi installerat en pulversläckare i källarutrymmet samt kopplade brandvarnare i trapphuset och källaren samt i övrigt vidtagit åtgärder för att brandsäkra huset. 

De viktigaste punkterna i brandskyddspolicyn är:

  • Brandfarliga varor får inte förvaras i gemensamma utrymmen och i vindsförråd
  • Gemensamma utrymmen ska hållas fria från personliga ägodelar och brännbart material
  • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen
  • Kolgrillar, gasolgrillar och gasolvärmare får inte användas på balkongerna.

Om du vill göra en genomgång av brandskyddet i din egen lägenhet så har brandskyddsföreningen tagit fram en checklista som du kan använda dig av:

Checklista för ett brandsäkert hem (pdf)

Hela brandskyddspolicyn kan du läsa här: 

Brandskyddspolicy

Här kan du läsa vad som gäller för förvaring av brandfarliga varor:

Regler för förvaring av brandfarliga varor

 

 

Torsdagen den 11 juni kl 19.00 håller vi föreningens något försenade årsstämma. Eftersom vädret ska bli fint så kommer den att äga rum i trädgården. 

Mellan 19 och 20 är därför gruppen med trädgårdsmöbler reserverade för detta ändamål. Det kommer dock att finnas få sittplatser så ta gärna med dig en egen stol om du behöver sitta. Vi kommer som vanligt att bjuda på fika. Ta därför med egen mugg för kaffe/te. 

Medlem kan delta via ombud. Alla detaljer kring stämman samt dagordningen hittar du här: 

Kallelse till stämman 

Det kommer bara att finnas ett fåtal utskrivna exemplar av årsredovisningen som kommer att behandlas, så ta gärna med digital enhet om du vill titta på den samtidigt. Här hittar du årsredovisningen för 2019:  

Årsredovisningar

Ni som inte har uppdaterat era elektroniska blippar för inpassering till fastigheten kan göra det i samband med stämman. Ni behöver göra det för att fortsättningsvis få tillgång till källar- och vindsutrymmen. För inpassering via fastighetens huvuddörrar gäller fortsatt kod. Under semestertider kommer det att vara svårare att få detta utfört med kort varsel. 

Välkomna!

/Styrelsen för Brf Balen 3