Nyheter

Ny styrelseordförande och ledamot sökes

 

Styrelsen för Brf Balen 3 har drabbats av ett avhopp i samband med flytt, vilket innebär att vi står utan ordförande. En extrastämma kommer därför att hållas i slutet av februari för att välja in få en ny styrelseordförande och ledamot i styrelsen.

 

Att engagera sig i styrelsearbetet gör att du får större insikt och påverkan på vår gemensamma boendemiljö och du lär även känna några av dina grannar. Vi träffas ca 9 gånger per år, och den senaste tiden har våra styrelsemöten skett på Zoom. Inför förra årsstämman i juni var det ingen som anmälde intresse av att sitta i styrelsen. Detta är förstås inte hållbart i längden eftersom fastigheten och föreningen kräver vår gemensamma förvaltning. Brf Balen 3 har relativt hög omsättning på medlemmar och därför behöver alla överväga att bidra till styrelsearbetet vid någon tidpunkt. En bostadsrättsförening måste anmäla en ordförande till Bolagsverket. Vi har även tittat på att anlita en extern ordförande som kan sköta en del av styrelsens löpande uppgifter. En sådan lösning kräver dock en stadgeändring och kommer dessutom påverka föreningens budgeterade årliga vinst.  Vi kan informera mer om våra efterforskningar vid extrastämman och för- och nackdelar kan diskuteras.

 

Vill du göra en insats i styrelsen? Då här du av dig till Malin Boqvist som utgör vår valberedning senast den 10 januari:

 

Om du har frågor om styrelsearbetet, hör av dig till vår gruppmejl:

Hej!

Ett flertal personer är nyinflyttade i huset - välkomna!
Ikväll delades nya bokstäver till namnskyltarna ut. För er som inte var hemma finns bokstäverna i er tidningshållare intill dörren. 
Jag ber er lägga de gamla bokstäverna i påsen och lägga tillbaks i mitt postfack eller tidningshållare när ni bytt ut dem. 

Tack och välkomna till huset!

 Linn Berggren (lgh 1207) 

 

Snart stundar adventstider och vi vill därför passa på och påminna om brandskyddet i fastigheten, men också i ditt eget hem. Om vi hjälps åt kan vi skydda oss bättre om olyckan skulle vara framme.

Bostadsrättsföreningen Balen 3 har antagit en brandskyddspolicy och jobbar systematiskt med brandskyddsarbetet. Det innebär bland annat att vår fastighetsförvaltare genomför löpande besiktningar av fastigheten och brandskyddsutrustningen. Bland annat har vi installerat en pulversläckare i källarutrymmet samt kopplade brandvarnare i trapphuset och källaren samt i övrigt vidtagit åtgärder för att brandsäkra huset. 

De viktigaste punkterna i brandskyddspolicyn är:

  • Brandfarliga varor får inte förvaras i gemensamma utrymmen och i vindsförråd
  • Gemensamma utrymmen ska hållas fria från personliga ägodelar och brännbart material
  • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen
  • Kolgrillar, gasolgrillar och gasolvärmare får inte användas på balkongerna.

Om du vill göra en genomgång av brandskyddet i din egen lägenhet så har brandskyddsföreningen tagit fram en checklista som du kan använda dig av:

Checklista för ett brandsäkert hem (pdf)

Hela brandskyddspolicyn kan du läsa här: 

Brandskyddspolicy

Här kan du läsa vad som gäller för förvaring av brandfarliga varor:

Regler för förvaring av brandfarliga varor

 

 

Torsdagen den 11 juni kl 19.00 håller vi föreningens något försenade årsstämma. Eftersom vädret ska bli fint så kommer den att äga rum i trädgården. 

Mellan 19 och 20 är därför gruppen med trädgårdsmöbler reserverade för detta ändamål. Det kommer dock att finnas få sittplatser så ta gärna med dig en egen stol om du behöver sitta. Vi kommer som vanligt att bjuda på fika. Ta därför med egen mugg för kaffe/te. 

Medlem kan delta via ombud. Alla detaljer kring stämman samt dagordningen hittar du här: 

Kallelse till stämman 

Det kommer bara att finnas ett fåtal utskrivna exemplar av årsredovisningen som kommer att behandlas, så ta gärna med digital enhet om du vill titta på den samtidigt. Här hittar du årsredovisningen för 2019:  

Årsredovisningar

Ni som inte har uppdaterat era elektroniska blippar för inpassering till fastigheten kan göra det i samband med stämman. Ni behöver göra det för att fortsättningsvis få tillgång till källar- och vindsutrymmen. För inpassering via fastighetens huvuddörrar gäller fortsatt kod. Under semestertider kommer det att vara svårare att få detta utfört med kort varsel. 

Välkomna!

/Styrelsen för Brf Balen 3

 

Torsdagen den 11 juni är det dags för årsstämma för oss i bostadsrättsföreningen Balen 3.  

På grund av omständigheterna med smittspridningen av covid-19 så är målsättningen att vi håller stämman utomhus i vår trädgård och att vi håller avstånd från varandra. Ta med mig en balkongstol eller liknande om du vill sitta eftersom antalet sittplatser är begränsat. 

Om det regnar måste vi gå in och då har vi bokat Café Russin efter ordinarie öppettid. Vi sprider då ut oss i lokalen.  

Plats: Trädgården (om det inte regnar), annars Café RussinRålambsvägen 42 

Tid: Kl 19.00 

Vi bjuder på fika oavsett om vi är ute eller inne! 

Nya styrelsemedlemmar behövs

Vi kommer att behandla föreningens bokslut/årsredovisning för 2019 och välja en ny styrelse. Vi behöver fylla på med nya styrelsemedlemmar och vi letar därför efter dig som är intresserad av att engagera dig tillsammans med oss i vår gemensamma boendemiljö. Vi är en liten förening, så arbetsbördan är rimlig.  

Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen i god tid före stämman (Malin Boqvist): 

 

Här hittar du årsredovisningen för 2019:  

Det har inte har kommit in några motioner och styrelsen kommer inte heller att initiera några större frågor eller stadgeändringar i år. Därför gäller den ordinarie dagordningen för årsstämma i Balen 3 som finns i föreningens stadgar. Det finns möjlighet att delta på stämman via ombud och den personen behöver då ha med sig en fullmakt som du hittar här:  

Fullmakt ombud föreningsstämma

Varmt välkomna,  

Styrelsen för Brf Balen 3 

 

Dagordning årsstämma Brf Balen 3 

1) Stämmans öppnande.  

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15) Val av revisorer och revisorssuppleant 

16) Val av valberedning 

17) Stämmans avslutande.