Nyheter

Avgift för andrahandsuthyrning införs

Efter en stadgeändring som dels krävde beslut på ordinarie föreningsstämma i maj och dels beslut på en extrastämma i september kommer en administrativ avgift tas ut av medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Uppdaterade stadgar som fastställts av Bolagsverket finns upplagda under Mitt boende på balen3.se, där ändringar har skett i paragraf 4.

Styrelsen har efter det beslutat att avgiften blir 10 procent av prisbasbeloppet för ett års uthyrning. 2020 kommer det av SCB fastställda prisbasbeloppet att ligga på 47 300 kr. Om bostadsrätten hyrs ut under del av ett år så beräknas avgiften efter hur många månader den är uthyrd. Påbörjad månad räknas som hel månad. Endast nya ansökningar omfattas av avgiften, som räknas som en driftskostnad och alltså i sin tur kan tas ut av andrahandshyresgästen. 

För andrahandsuthyrning krävs tillstånd av styrelsen enligt bostadsrättslagen samt föreningens stadgar. Tillståndsblankett finns på föreningens hemsida. Vid prövning följer vi hyresnämndens praxis. 

För frågor angående avgiften, kontakta styrelsen på