Nyheter

Påminnelse om brandskyddet i adventstider: Brandskyddspolicy antagen

Under våren och hösten har styrelsen fokuserat på brandskyddet i våra gemensamma utrymmen och även jobbat fram och antagit en brandskyddspolicy. Så här i adventstider vill vi därför påminna om vilka åtgärder vi som medlemmar behöver vidta för att öka det gemensamma brandskyddet i fastigheten. Det gäller både gemensamma utrymmen och våra bostäder.

I samarbete med en brandskyddskonsult har en inspektion av fastigheten gjorts, som resulterade i en rad åtgärder. Bland annat har brandskyddstätning genomförts, framför allt i källarutrymmet, för att förhindra att en brand sprider sig i fastigheten. Utrymningsvägar har skyltats upp, seriekopplade brandvarnare har installerats i källare och trapphus, och det finns numera även en brandsläckare i källarutrymmet som är extra utsatt med undercentral, utrustning i tvättstuga samt elskåp. 

Med start nästa år kommer även vår fastighetsförvaltare ADB att göra regelbundna brandskyddsinspektioner av fastigheten för att säkerställa att arbetet vi har gjort nu är långsiktigt hållbart. 

Med anledning av detta vill att ni läser igenom brandskyddspolicyn, regler för förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus från MSB samt Brandskyddsföreningens Checklista för ett brandsäkert hem. Denna information finns också publicerad på hemsidan under Mitt boende. 

Vi utgör varandras brandskydd och därför vill vi gärna att ni rapporterar om ni upptäcker brandskyddsrisker i fastigheten. Ni får givetvis också höra av er om ni har frågor om brandskyddspolicyn. 

Länkar

Brandskyddspolicy för Brf Balen 3

Förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus 

Brandskyddsföreningens Checklista för ett brandsäkert hem (pdf)