Nyheter

Julgranar och annat avfall

För att göra sig av med julgranar efter helgerna finns det en uppsamlingsplats i Fredhäll på Stagneliusvägen 49A där insamling sker redan nu och till och med den 31 januari. Det är alltså inte tillåtet att dumpa dessa i trädgården eftersom ingen kommer att hämta dem där. Detta gäller också andra sopor som inte räknas hushållsavfall, och som har samlats i trädgården. För detta ändamål finns återvinningscentraler.

Sopor som dumpas i trädgården påverkar vår gemensamma miljö negativt och det är tråkigt att detta sker. Vi vill därför be alla att använda uppsamlingsplatserna och återvinningscentralerna istället. Under vårstädningen i maj kommer vi att beställa en container så att man kan rensa ut sina vindsförråd på sådant som behöver lämnas på återvinningscentralen på ett bekvämt sätt. 

Mer information:

Stockholms stad: Här kan du lämna din julgran

Stockholms stad: Hitta din närmaste återvinningscentral